يکشنبه, 15 تير 1399
عنوان : سرپرست شهرداری ماكو انتخاب شد
کد خبر : ۳۴۰۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
ساعت : ۱۳:۱۳:۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

طی جلسه ای که در مورخه 98/9/6 در محل شواری اسلامی شهر تشکیل گردید، از زحمات شهردار سابق آقای نعمت محرم پور قلعه جوقی تقدیر و تشکر بعمل آمد و آقای علی یوسفی ماکوئی معاون شهرداری  بعنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید.


تعداد بازدید : 351

بازگشت                    نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V5.0.4.0

V5.0.4.0