پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 27 تير 1398

تاريخچه ماكو :

 

شهر ماكو در شمال غربي ايران بلحاظ ملاحظات سياسي و نظامي در سال 1012 هجري شمسي توسط شاه عباس صفوي بناشد.اين شهر در ازمنه قديم منطقه اي استراتژيك و حساس بوده است.بطوريكه با استقرار عده اي مسلح در بلنديهاي آن امكان رخنه به آذربايجان غير ممكن بوده است .ماكو صرف نظر از اينكه از نقطه نظر دفاع از آذربايجان موقعيتي استراتژيك داشته است ، غالباً محل و پناهگاه امني براي ياغيان در مقابل شاهان ايران بشمار مي رفته است . در زمان صفويه و قبل از آن بجاي اين شهر ، قلعه اي معروف به قلعه قبان پناهگاه يك نفر شورشي به همين نام بوده كه با دولت صفويه و بخصوص شاه عباس ياغي شده و اين محل را مركز تاخت و تاز قرارداده بود. شاه عباس صفوي مدتها براي تسخير قلعه كوشيد و بالاخره با حيله اي خاص قلعه را متصرف و پس از كشتن قابان آنجا را تخريب و شهر فعلي ماكو  را بنا نهاد.كه پس از خرابي قلعه در تخته سنگي اشعاري بدين مضمون به دستور شاه عباس صفوي حك شده است و تاكنون نيز باقي مانده است.

 

اين قلعه كه اسم او قبان بود                  ضرب المثل همه جـــــهان بود

عـباس شه آن كه در ركابش                 فتح و ظفر هم عـــــــــنان بود

فـــــــرمود خرابي مكان را                  چون خانه مكر و مفـــسدان بود

باغـات و قلاع و كوه و صحرا                در عرض دو ماه بي نشـــان بود

از ضـــربت تيشه دار دوران                  ســنگش به همه طرف روان بود

هر كار كه كرد اكبر از صدق                  چون نقش به سنگ درجهان بود

از پيـــــر خرد سؤال كردم                  تاريـــــخ عـنـب بر آن بــــود


 

همچنين نوشته اند كه شاه عباس صفوي پس از ويران كردن قلعه قبان اجداد ايل بيات ماكوئي را از نخجوان كوچانيده و در پاي مخروبه آنها را براي مرزداري ايران جاي داد. و به همين جهت اين شهر به ماكو معروف شد.

 اقبال السلطنه ماكوئي معروف به سردار ماكو از خانداني بود كه از زمان صفويه به مرزداري و نگاهداري از سرحد شمال غربي ايران مشغول بودند.اين طايفه كه قديمي ترين خانواده ماكو محسوب ميشوند با شركت در جنگلهاي ايران و روسيه در زمان قاجار و ابراز رشادت ، قوت و اعتبار فراواني كسب كرده بودند. و از آنجائيكه سردار سپه ( رضا شاه ) تحمل وجود شخصيت ها و رجال نامي را نداشته و نيز ؛ جهت تصاحب ثروت عظيم سردارماكو، دستور قتل وي را به امير لشكر آذربايجان عبدالله خان طهماسبي صادر مينمايد كه وي نيز سردار ماكو را با خدعه و نيرنگ فريب داده و به تبريز دعوت مي كند و با تزريق سم به قتل مي رساند.

در گوشه و كنار اين شهرستان آثار تاريخي فراواني وجود دارد كه اين آثار حكايت از سابقه درخشان تاريخي منطقه دارد كه به دليل توجه خاص و همكاري تنگاتنگ مراجع دولتي از جمله ميراث فرهنگي و سرمايه گذاري كلان شهرداري ماكو در حال باروري و درخشندگي جهاني ميباشد. كه تمامي مناطق ذيل توسط سازمان حفظ ميراث فرهنگي كشور كد گذاري و ثبت گرديده و جزء آثار باستاني مهم كشور محسوب ميشوند. از جمله : مسجد جامع ماكو ، كاخ سردار ماكو(اقبال السلطنه ماكوئي ) ، ساختمان كلاه فرنگي ، ايوان فرهاد ، كتيبه قلعه قبان ، پل بشگوز ، كليساي ننه مريم ، دير كشيشان ، ساختمان شوراي داوري ، بقاياي محل اصلي شهر واقع در حوالي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شامل برج و باروی مسكوني و نظامي شهر داراي برجهاي رفيع ، كتيبه قلعه قبان ، ايوان فرهاد (بقاي عصر سنگ و تمدن اورارتوري ) بقاياي شهر تاريخي دامباط ، حمام تاریخی ماكو واقع در حوالي خرابه هاي قديمي شهر ، پل بشگوز ، پل قره كرپي ، پل قلعه جوق ، ساختمان شير و خورشيد(شوراي داوري) در اغلب نقاط اين شهرستان حكايت از قدمت چندين هزار ساله اين شهر دارد.

نظر به اعلام سازمان ميراث فرهنگي كشور ؛ قسمت اعظم شهر ماكو به عنوان مراكز تاريخي و باستاني ثبت و مورد حمايت سازمان مذكور قرار گرفته كه تاكنون در جهت مرمت و بازسازي و خدمات دهي و عمليات جذب توريست نيز توسط سازمان مذكور و شهرداري ماكو به نحو قابل ملاحظه اي در قالب پروژه هاي عمراني و اباداني سرمايه گذاري انجام گرفته است.

همچنين از نظر صنعت گردشگري داراي جاذبه هاي فراوان طبيعي و تاريخي بوده و زمينه هاي لازم جهت گسترش اين صنعت در ماكو وجود دارد و بستر مساعدي جهت توسعه بخشيدن به صنعت گردشگري بويژه اكوتوريسم فراهم گرديده است.

سابقه تاريخي شهر ماكو به 367 سال و شهرداري ماكو به 65 سال ميرسد

5.0.4.0
V5.0.4.0